بی بی سی:  مصاحبه عنایت فانی با عباس توفیق، نویسنده، طنزپرداز، سردبیر و یکی از صاحبان نشریه توفیق در باره یکی از موفق‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مجلات فکاهی در تاریخ ایران و درگیری‌های آن با مسئولان سیاسی وقت و سرانجام توقیف آن در این برنامه به عبارت دیگر