فارس: تیراندازی در راهروهای مجلس و حرم امام/ شهادت یکی از ماموران حفاظت مجلس/ عامل انتحاری خود را در حرم امام منفجر کرد
توضیحات ‏رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تیراندازی امروز در مجلس ( ۱۷ خرداد ۱۳۹۶)