کار جالب و خنده دار یک جوان  ایرانی، با درست کردن کلاه گیس از موهای خودٍش با دوستاش شوخی میکنه