عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

اگه عربای عزگل، توی مسجد اونجور ضایع‌بازی در نیاورده بودن، الان شراب و عرق و آبجو و سینگل مالت و همه‌چی‌ حلال بودش.


جواب

حالا اگه اونایی‌ رو که میگن گرفتند، مجرم واقعی‌ باشن:


جواب

اینکه یکی‌ از قربانیان "اسید پاشی" ندا نام دارد:


جواب

تجزیه:


جواب

در راستای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، آیا حمایت استراتژیک از "داعش" را موجّه میدانید؟


جواب

بیشتر