عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

با ترویج حجاب، مردم را بچاپ

"محو کنید هژمونی فرهنگی این نظام اهریمنی را به کمک تکنولوژی ارتباطی اعم از اینترنت و ماهواره و با...

نظر شما درباره وبلاگ دلقک ایرانی چیست؟ (بررسی وبلاگها 1)

بیشتر