عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

سارا نایینی:  دل یار تو شب بیدار منی

علی و محمد سعیدی، دوقلوهای آواز ایران .:  با من صنما

اب خنک, درزمان قديم و ندیم يخچال نبود، خنك‌ترين آب قنات در تهران، قناتى بود كه بعدها زندان ...

و آیا حشفه همان پروتکل هسته ایست؟ یعنی به مقدار تمامست ویا ابزار دلپذیر دگر بایستی ؟

من از فراق دوست شب ها به ماه می نگرم گمان برند خلایق که عاشق قمرم شادی ما از انتخابات و پیروزی ...

یک داستان کوتاه (اولیش !)دمی و گپی با حکیم عمر خیام .

من هنوز هم علت اصلی راستگرایی پر آوازه مارگرت تاچر را سستی پشت پرده همسر او میدانم.

زیاد که به عقب برمیگشت دستگیرش میشد که زیاد کار خوبی نکرده و دور میزد.

آیا ساختن و گفتن جوکهای تمسخر قومی را درست میدانید؟

در باره سنجشهای آری سیلتز چه فکر میکنید ؟

بیشتر