گلشيفته فراهاني، نيكي كريمي و محسن مخملباف عوامل دشمن در جنگ نرم عليه جوانان ايران اسلامی هستند.

مدیر کل پژوهشی حوزه علمیه زنان اضافه کرد: دشمن به خوبي مي داند كه  جوانان چه تاثير پذيري فراواني از چهره هاي معروف هنري، ورزشي و... دارند، لذا با دسيسه عمروعاصي اقدام به  خريد چهره هاي مشهور هنري مي كنند تا پياده نظام لشكر خود را در تهاجم فرهنگي تكميل کنند.

او پوشش نیکی کریمی، هنر پیشه و بازیگر سینما در جشنواره امارات را "وقيحانه" خواند و گفت: اقدام وقیحانه نيكي كريمي و افرادي مانند ايشان نشان داد كه هزينه كردن ميليارد ها تومان از بيت المال مسلمين تحت عنوان بوجه فرهنگي در اين زمينه ها سياست غلطي بوده و متوليان آن بايد در محضر خداوند و ملت ايران طلب عفو كنند.

اسماعیل نیا افزود: طبق فتواي مراجع معظم تقليد كسي كه حجاب را كه از ضروريات دين است، قبول نداشته باشد كافر و مرتد است و حكم مرتد نيز در اسلام مشخص است، بر اين اساس مردم دين دار و زنان غيور ايران اسلامي خواهان برخورد قاطع با اين گونه افراد هستند.