خدا عالمه از کی. از بیست سالگی گمونم. شاید هم زودتر یه دل نه صد دل عاشق ادکلن آرامیس شدم و تا به امروز همچنان آرامیس ی مانده ام. البته گاه و بیگاه بچه هام از این ادکلن های شیشه فانتزی شیک و گرانقیمت برام کادو میارن. اما شما که غریبه نیستین با وجودیکه ادکلن ها کلاس بالا هستند اصلا به مزاجم نمی سازند. بنظرم همه شون بوی اسپری پشه کُش میدن! یکی دو بار هم که امتحانی یعنی مجبوری زدم هی دلم زیر و رو می شد و بلانسبت می خواستم بالا بیارم. چکنم! الحکم للا.

ادکلن آرامیس