ما برای بعضیا حکم استامینوفن کدئین رو داریم ,وقتی حالشون بد ه میان سراغمون! ....