نگرانی جدی اروپا نسبت به فروپاشی برجام نه به خاطر حرکت ایران به سمت تولید بمب اتمی بر اساس اتهامات آمریکاست، بلکه به این دلیل است که شانس جنگ را به عنوان گزینه جایگزین دیپلماسی به شدت بالا خواهد برد و اگر هم جنگی در منطقه روی دهد پردامنه‌ترین و پرزیان‌ترین جنگ در چند دهه اخیر خواهد بود.

آخرین نفس‌های برجام!