‏آیا مصادف شدن ایام محرم با هفته دفاع مقدس اتفاقی است گوساله؟ چرا ایمان نمیاورید؟