به جای سوال، از احمدی‌نژاد شکایت کنید.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در مورد شرایط اقتصادی کشور روز شنبه، ۲۲ مهر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد. احمد توکلی توصیه می‌کند به جای سوال از احمدی‌نژاد تخلفات او به قوه قضاییه گزارش شود.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد که ۱۹ مهرماه با امضای ۱۰۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس نهم ارائه شد برای بررسی و رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه فرستاده شد. مهمترین محور سوال نمایندگان به نوسان شدید بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی مربوط می‌شود.

امضاکنندگان طرح معتقدند تعلل دولت در تنظیم بازار ارز "باعث افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه‌ریزی برای کار خود بازداشته است".

«رفتار احمدی‌نژاد معقول و متناسب نیست»

سال گذشته نیز شماری از نمایندگان، محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخگویی به برخی پرسش‌ها به مجلس کشاندند. نحوه‌ی برخورد و سخنان رئیس دولت در آن نشست با ناخشنودی و اعتراض شدید روبرو شد. این اعتراض‌ها، همچنان که پرسش نمایندگان، بدون نتیجه و پاسخ مشخصی مسکوت ماند.

احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پزوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به همین تجربه به نمایندگان توصیه می‌کند، برای واداشتن احمدی‌نژاد به پاسخگویی از امکانات قانونی دیگر استفاده کنند.

توکلی می‌گوید طرح سوال حق قانونی نمایندگان است اما او به دو دلیل این کار را با توجه به وضعیت موجود نادرست می‌داند. به گزارش خبرگزاری مهر او روز شنبه، ۲۲ مهر در مورد دلیل اولش گفته است: «رئیس جمهور نشان داد رفتار معقول متناسب با منافع ملی در شرایط سئوال ندارد.»