دوران زندان عبدالله را من یک افتخار می دانم. هرچند خیلی اذیت شدیم و قبل از زندان امکان نداشت یک روز خانه نباشد و با بچه ها نباشد. اما این دوران یک افتخار برای ما بود ... با آدم های بزرگی آشنا شدیم، خیلی تلاش کردیم بچه ها عقب نمانند و مشکلی پیدا نکنند. عبدالله هم می گوید زندان برای من افتخار بوده و احساس سختی نمی کنم. نحوه آزادی اش هم نشان می دهد که بعد از ۵ سال که او را در زندان نگاه داشته اند خودشان هم خوب می دانند او چه جایگاهی بین مردم دارد و با سر بلند و افتخار از زندان بیرون آمده.

روز آنلاین-عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سرشناس ایرانی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) روز پنج شنبه با پایان یافتن محکومیت ۵ ساله اش از زندان آزاد شد. فاطمه آدینه وند، همسر او در مصاحبه با "روز" می گوید که از ترس و هراس اینکه مردم موقع آزادی عبدالله جلوی اوین جمع شوند و از او استقبال کنند، او را با آمبولانس برده و در اتوبان چمران پیاده کرده اند.