دو چیز بی‌ پایان است. اول کهکشانها و دوم نادانی بشر. در مورد اول زیاد مطمئن نیستم. "آلبرت انشتین"