در خرداد 85 آقای احمدی‌نژاد دو ساعت و اندی با من صحبت کرد که به دولت بیا و کارهای سیاسی دولت را در دست بگیرد. من گفتم اگر من بیایم چه کارهایی می‌خواهی با همدیگر انجام دهیم گفت: دست به دست هم می‌دهیم و خبرگان رهبری را عوض می‌کنیم. پیرهای خبرگان بیرون و به جای آنها جوانان را می‌آوریم.

زاکانی تصریح کرد: این مطلب را رئیس‌جمهوری که تنها 9 ماه از حضورش در این جایگاه گذشته بود، عنوان می‌کرد. رئیس‌جمهور 9 ماهه چه نسبتی با خبرگان رهبری دارد؟ وقتی من شروع کردم به دلیل آوردن برای نپذیرفتن این جایگاه، گفت تو آدم چه کسی هستی که اینطور صحبت می‌کنی. من عکس آقا و امام که پشت سرش بود را نشان دادم و گفتم من در مسیر این 2 بزرگوار هستم.