از دی ماه سال ۹۶ این عکس خیلی چاپ شد و منتشر شد ونام عکاس فاش نشده بود  و امروز یلدا معیری در اختتامیه نشان عکس سال ایران جایزه بهترین عکس خبری رو  از آن خودش کرد.