در شهر روانسر، استان كرمانشاه مردم بجای تماشای صحنه‌ی اعدام، همگی جلوی درب منزل مقتول جمع شدند و از پدر و مادر آن شخص رضایت گرفتند.