کنسرت دیدنی مهسا و مرجان وحدت فقط یزای یک شب در The Trianon Theater, 72 North 5th Street, San Jose, CA 95112 لینک تهیه بلیط: http://www.brownpapertickets.com/event/2461186