فدراسیون جهانی در گزارشی به ۱۰ رویداد برتر کشتی جهان اشاره کرد که راه‌اندازی کشتی زنان توسط فدراسیون کشتی ایران یکی از این ۱۰ رویداد برتر شده است.

ماخذ