Hafdang هفدانگ

یلدا عباسی با همکاری هفدانگ تقدیم می‌کند جلگه جاجرم کاری از خانواده بزرگ ما یلدا عباسی و هنرجویان دوتار شمال خراسان برای بزرگداشتِ نوای دوتار شمال خراسان، وقتی یلدا عباسی، خواننده و نوازنده‌ی این ساز، ایده انجام کاری با حضور دوتارنوازان جوان را به هفدانگ داد،

خوشحال شدیم که سهمی در این کار ارزشمند داشته باشیم. پس تصاویری که از اقصی‌نقاط خراسان که ضبط و برای ما ارسال شده بود را در کنار هم قرار دادیم تا یک بار دیگر در این روزها این صدای دلنشین دوتار شمال خراسان را زنده کنیم.

یلدا عباسی در پروژه‌ی «خانواده بزرگ ما » تلاش کرده شاگردان و هنرجویان دوتار بسیاری را از دور و نزدیکِ خراسان گرد هم بیاورد تا به گفته‌ی خودش در مسیر جاودان هنر با هم پنجه بر ساز عشق زنند و قدم بردارند