موسیقی و تنظیم: تام سالیوان

 

شعر: پیمان نیکسار

آواز: آزاده