بازخوانی ترانۀ "بردی از یادم" دلکش و ویگن، شعر از پرویز خطیبی، موسیقی از مصطفی گرگین زاده، تنظیم و اجرا از پیمان سلیمی. ویدیو: مودی