ندای سبز آزادی :

حقوق بشر، حقوق بشر است. تفاوتی میان حقوق انسانی طراح ۱۱ سپتامبر با حقوق انسانی آن‌که به علت تصادف، به شکل غیرعامدانه موجب مرگ کسی شده، وجود ندارد. تا روزی که جامعه مدنی ایران بدون ترس از هیاهوی فاشیست‌ها و بدون واهمه از تهدیدهای حکومتی، از حقوق تمام شهروندان ایران دفاع کند، ظاهرا راه درازی در پیش است.

البته قابل پیش‌بینی است که وقتی سپاه پاسداران بیانیه دهد و اعلام کند که «این اقدام یقیناً مایه‌ تشفی خاطر امت اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا خصوصاً خانواده‌های معزز شهدای ترور خواهد شد»، بسیاری از مدافعان حقوق بشر ـ به‌ویژه در داخل ایران ـ برای هرگونه اعتراض دچار تردید و ترس و تزلزل اقدام شوند.

برو به آدرس