Iranwire:

خبر کوتاه است: "عطالله رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس، شنبه شب ربوده شد و با شلیک گلوله از پشت سر به قتل رسید." این خبر کوتاه البته به اندازه کافی سابقه دار است و این نخستین بار نیست که جامعه بهائیان ایران و بندرعباس با چنین وقایعی مواجه می شوند. پیش از این، ایرج مهدی نژاد از بهائیان ساکن این شهر با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند.

برو به آدرس