BBCpersian:

به این ترتیب دوران چهار ساله ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. آقای روحانی در اولین دقایق سخنرانی اش گفت که «من سنگینی بار این رای و حکم تنفیذ را احساس می کنم و خداوندا به تو پناه می برم از استبداد رای.»

برو به آدرس