BBC Persian :

اخراج محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و اخوان المسلمین یک سال پس از رسیدن به قدرت ممکن است با شادی مخالفان آنها همراه بوده باشد، اما این جشن احتمالا دوامی نخواهد داشت. این لحظه ای پرمخاطره است، نه فقط برای مصر بلکه برای منطقه وسیع تر خاورمیانه.

برو به آدرس