وبلاگ "سیب و سرگشتگی ":

همچی میگه» این انتخابات نیست انتصاباته» انگار اسم شورای نگهبان دیروز به گوشش خورده یا توی این سی و چهار سال اعضای این شورا مارتین لوتر کینگ و بنجامین فرانکلین و گاندی و بقیه ی بر و بکس بودن. نظارت استصوابی هم نداشتیم، آقای کروبی هم وسط دو نماز خوابش نبرده بود.

برو به آدرس