PezhvakeIran:

داریم چمدان‌هایمان را می‌بندیم که برگردیم به اسپانیا و سر ِ زندگی همیشگی مان. پس از آن که رد صلاحیت شدم سکوتی اتاق را فرا گرفت، ولی «شله زرد زاده» سکوت را شکست و گفت: «مظلومانه وارد این انتخابات شدیم و مظلومانه به جنگ غول‌ها رفتیم، ولی کسی از فداکاری هایی که ما می‌خواستیم برای کشور بکنیم یاد نخواهد کرد. همه، حتا رییس جمهور تاریخ، به جاودانه شدن اکبر شاه نظر داده اند». من می‌گویم: «خب، تمام شد. هنگامی‌که اکبر شاه را رد صلاحیت کنند، پس ما دیگر ول معطلیم

برو به آدرس