لیبرال دموکراسی:

کمونیست‌های ضد سرمایه‌داری، اسلامگرایان پست مدرن، چه گوارایی‌های هیپی، استالینست‌های سنتی و... با حمل نمادهای حماس و پرچم‌های آنارشیست‌ها، به دفاع از «فلسطینی‌ها» برخاسته و فریاد مظلومیت آنها را با حمله به پلیس‌ و شهروندان به نمایش می‌گذارند.

برو به آدرس