فکت نامه :

کانال تلگرامی موسسه مصاف از  ایران  روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ پستی را منتشر کرده که در آن ادعا می‌کند یک فیلم خبری، مربوط به کشته‌سازی غرب و نشان دادن جنازه‌هایی جعلی از قربانیان جنگ اوکراین است. 

این کانال این ماجرا را ادامه پروژه کشته‌سازی غرب در ایران، عراق و سوریه معرفی می‌کند.

سایت مستقل درست سنجی  "فکت‌‎نامه" این ادعا  را مورد بررسی قرار داده است :

 

برو به آدرس