بی بی سی:

مقام های پایتخت ایران در تلاشی برای منصرف کردن مردم از نگهداری سگ به عنوان حیوان خانگی، گرداندن سگ در مکان های عمومی را ممنوع کرده اند.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در گفتگو با "باشگاه خبرنگاران پویا" گفت: "طی جلسه‌ای با هماهنگی با دادستان تهران قرار شد با هرگونه سگ گردانی داخل شهر تهران، معابر و پارک ها برخورد شود."

او گفت که دلیل این ممنوعیت "ترس و دلهره" شهروندان از وجود سگ در خیابان هاست.

او همچنین با اشاره به ممنوعیت حمل سگ با اتومبیل نیز گفت: "خودروهای متخلف در این زمینه متوقف می‌شوند و با آنها برخورد خواهد شد."

مقام های جمهوری اسلامی سگ را براساس آموزه های مذهبی "نجس" می دانند و گاه سگ های خانگی را از صاحبان آنها گرفته اند.

آنها همچنین نگهداری سگ در خانه را نماد غرب گرایی می دانند.

برو به آدرس