بی بی سی:

درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل ایران داشته است. از جمله روزنامه ایران، آقای شاهرودی را فقیه نوگرا خوانده روزنامه ابتکار همانند چند روزنامه دیگر، عکس صفحه اولش را به رئیس سابق قوه قضائیه اختصاص داده و روزنامه شهروند که قبل از انتشار خبر درگذشت آقای شاهرودی زیر چاپ رفته، از او به عنوان قاضی القضات سنت شکن یاد کرده است.

 

برو به آدرس