حزب کمونیست ایران:

کردستان انقلابی بار دیگر ثابت کرد که، هیچگاه مرعوب جمهوری جهل و جنایت اسلامی نخواهد شد. این صدای نفرت و انزار از حکومتی ست که چهل سال فقر، فلاکت، کشتار و آوارگی را به توده های مردم ایران تحمیل کرده است. جنبش انقلابی دستاوردی دیگر را به کارنامه پر از فداکاری و حماسه خود اضافه کرد. باشد تا حاکمان و جلادان اسلامی بدانند با اعدام سه مبارز سیاسی که مردم قدر فداکاریشان را میداند و موشک پراکنی نمی توان به خواسته ها و مطالبات به حق مردم جواب داد و دیر یا زود این حکومتی که بر اساس جنگ و کشتار پی ریزی شده است باید همچون دیکتاتورهای ماقبل خود به گور سپرده شود. 

برو به آدرس