http://tarikhirani.ir:

 شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه در انتهای مقدمه گلستان می‌فرماید: «در این مدت که ما را وقت خوش بود/ ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود.» من نیز به اقتفای وی می‌گویم در این مدت که ما را وقت خوش بود، هزار و سیصد و هفتاد و شش بود.

 

اما چرا می‌گویم که دوم خرداد ۷۶ برای من باعث خوشنودی و خوشوقتی است؟ با اینکه از آن رخداد بیست سال می‌گذرد و بیش از ۱۷ سال آن را زمین‌گیر بوده و عملاً در حصر خانگی به سر برده‌ام اما گمان دارم که دوم خرداد ارزش آن را دارد که در تاریخ سیاسی معاصر ایران به‌ عنوان نقطه عطفی برای تحولات بعدی، برجسته شود. من اعتقاد دارم این رخداد تاریخ جمهوری اسلامی را به بعد و قبل از خود تقسیم کرده است که ذیلاً دلایل خود را برای اثبات این مدعا ارائه می‌کنم تا که قبول افتد و چه در نظر آید.

برو به آدرس