پرشین نیک:

 

يكي از فانتزي هام اينه كه رانت خوار بشم،يه قرار خيلي مهم با احمدي نژاد بزارم و برم دفترش، بشينيم با هم چايي بخوريم با خرما ،گاهي يواش صحبت كنم و اونم تلاش كنه اوسكولم كنه...
هي ازم حرف بكشه منم كل فك و فاميلامو رانت خوار جلوه بدم ، هي ازم حرف بكشه هي من توضيح بدم، حتي خالي ببندم و هي قپي بيام، بگم آقا رو هم خريديم ، با ماست ، از خودمونه حاجي،تو با ما راه بيا كلي پول توشه...

برو به آدرس