سحام نیوز:

با گذشت ده روز از بازداشت «یغما فشخامی»، شاعر و خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان، توسط نیروهای امنیتی، هنوز هیچ‌گونه خبری از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این روزنامه نگارجوان در دست نیست.

به گزارش سحام، یغما فشخامی ساعات پایانی روز۳ دی ماه ۱۳۹۳ یک‌روز پس از توقیف روزنامه روزان، هنگام خروج از منزل شخصی حوالی میدان هفت تیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش کامل منزل، به مکان نامعلومی منتقل شد.

با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده این روزنامه نگار از نهادهای مختلف امنیتی و قضایی، وی از زمان بازداشت، هیچ‌گونه تماس تلفنی یا حضوری با خانواده نداشته و هیچ اطلاعی از سلامتی وی، ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری این روزنامه نگار حامی دولت در دست نیست.

«یغما فشخامی» خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان و ماهنامه پیام ابراهیم بوده است.

برو به آدرس