دیده بان حقوق بشر:

(بیروت) -- قوۀ قضاییۀ ایران بازداشتِ موقت جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، را برای دو ماه دیگر تمدید کرده است. جیسون رضاییان که دارای تابعیت دوگانۀ ایران و آمریکا است، در بخشی از زندان اوین که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کنترل می‌شود نگهداری می‌شود. وی برای مدتی بیش از چهار ماه است که بدون اینکه رسما تفهیم اتهام شود در بازداشت به سر می‌برد.

یک منبع که با پروندۀ جیسون رضاییان آشنایی دارد به دیده‏بان حقوق بشر گفت که در تاریخ 18 نوامبر 2014، مقامات ایرانی به جیسون رضاییان اعلام کردند که تحقیقات علیه وی همچنان ادامه دارد و بازداشت موقت (پیش از محاکمۀ) وی به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است. به گفتۀ این منبع، دادستانی تهران به وکیلی که توسط خانوادۀ رضاییان استخدام شده است اجازه نداده است تا از وی دفاع کند، با وی صحبت کند و یا پروندۀ قضایی وی را مطالعه کند. این منبع افزود که علیرغم اینکه جیسون رضاییان قادر به خواندن یا نوشتن فارسی نیست، مقامات از دسترسی وی به یک مترجم رسمی در طول بازجویی از وی خودداری کرده اند. طبق قوانین ایران، مقاماتی که افراد را بازداشت می‌کنند می‌توانند با دستور یک قاضی متهم را به طور نامحدود در بازداشت نگهدارند و از دسترسی وی به وکیل خودداری کنند.

سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‏بان حقوق بشر گفت: «اگر مقامات شواهدی دال بر اینکه جیسون رضاییان یک جرم واقعی مرتکب شده است در دست داشتند، می‏بایستی به فاصلۀ کوتاهی پس از دستگیری‌اش به او تفهیم اتهام می‌کردند». وی افزود: «در این مقطع آنها باید وی را آزاد کنند».

برو به آدرس