رادیو فردا:

عزت الله ضرغامی در حالی رياست سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی را به محمد سرافراز واگذار می کند که سه بحران عمده، راديو و تلويزيون دولتی ايران را فراگرفته است: بحران مالی، بحران بی اعتمادی و بحران ريزش مخاطب.

 وسيع ترين و ثروتمند ترين دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی که مستقيما زير نظر رهبر اداره می شود و با بيش از ۱۰۰۰ميليارد تومان دريافتی، در صدر جدول بودجه فرهنگی دولت قرار دارد، دچار بحران مالی است. اين سازمان همچنين درگير بحران از دست دادن مخاطبين خود در داخل و خارج از کشور است. و مهم تر از اين دو، آقای ضرغامی در سال های آخر دوره ده ساله مديريتش، اعتماد ناظران فرهنگی کشوربه طور کلی و به طور خاص اعتماد برنامه ريزان فرهنگی تندرو و چهره های نزديک به رهبر جمهوری اسلامی را از دست داد.

آخرين اقدام آقای ضرغامی در توسعه شبکه های صدا و سيما راه اندازی آزمايشی شبکه افق در مرداد ماه امسال بوده است که رسما گفته شده است شبکه ای برای پرداختن به انقلاب اسلامی و ارزش های انقلابی است. اما در عمل اين شبکه در اختيار چهره های تبليغاتی نزديک به بسيج و جناح های تندرو قرار گرفته است به گونه ای که منتقدان نزديک به دولت از آن به نام شبکه ای ياد می کنند که در اختيار جبهه پايداری است. سازمان صدا و سيما اين ادعا را رد کرده است. اين شبکه به طور صريح تری به نمايش آثار تبليغاتی می پردازد که پيش از اين در سايت های نزديک به سپاه و بسيج قابل دسترسی بوده است. سايت هايی مانند پايگاه عمار که برای مقابله با جنگ نرم راه اندازی شده است. اما به نطر می رسد اين اقدام آقای ضرغامی برای به دست آوردن دل بالا دستی ها قدری ديرهنگام باشد.

برو به آدرس