سایت خبری تحلیلی کلمه:

چکیده :کارخانه ستاره کویر یزد‏ که در سالیانی نه چندان دور این کارخانه به دلیل رونق اقتصادی از حامیان یکی از پربیننده‌ترین مسابقات تلویزیونی بود؛ در حال حاضر از پرداخت مطالبات جانبی و اضافی کارگران ناتوان است. ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان در یزد هم تعدیل شده اند و کارخانه‌های نساجی تابان و افشار نیز به طور کامل تعطیل و تمامی کارگران آن‌ها بیکار شده اند.

برو به آدرس