عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ مهر ۱۳۹۱

در عین حباب آب دریاب , آن آب در این حباب دریاب—شاه نعمت الله ولی‌
خوب بود اين مردم ، دانه‌های دلشان پيدا بود می پرد در چشمم آب انار: اشك می ريزم مادرم می خندد رعنا هم . . . —ساده رنگ - سهراب سپهری
دردمنمدانه بر تمامی ضعفهایم اگاهم......و تمامی قدرتم در همین اگاهیست.....—بی نام...
پشت سر هر زن موفق خودش ایستاده.—ناشناس

بیشتر