ICHRI:

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مطلع شده است که جیسون رضاییان و یگانه صالحی، دو خبرنگاری که شب ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شده اند، در یک خانه امن نگهداری می شوند و غیر از یک تماس تلفنی کوتاه یک روز پس از بازداشت، با خانواده خود هیچ تماسی نداشته اند.

پیشتر کمپین از اینکه نام افراد بازداشت شده اخیر در دفتر هیچ یک از زندان ها و همچنین نهادهای قضایی ثبت نشده است خبر داده بود. علاوه بر آقای رضاییان و همسرش، یک عکاس و همسر او نیز در همان شب دستگیر شده بودند، که همسر این عکاس در آخرین دقایق روز دوشنبه آزاد شده است.

کمپین مطلع شده است که وضع روحی این فرد؛ بسیار نامناسب بوده و از زمان آزاد شدن خود را از دیگران منزوی کرده است. به علاوه عکاس دستگیر شده نیز طی روزهای گذشته در وضعیت نامطلوب روحی با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است اما اطلاعاتی در خصوص این که توسط چه نهادی دستگیر شده اند و یا در کجا نگهداری می شوند و یا اینکه با چه اتهاماتی مواجه هستند ارائه نکرده است.

برو به آدرس