روزآنلاین:

با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت صبا آذرپیک، تاکنون هیچ یک از مسئولان قضایی و امنیتی توضیحی درباره محل نگهداری، وضعیت و ارگان بازداشت کننده این روزنامه نگار ارائه نداده اند. وضعیت جسمی و روحی صبا آذرپیک که بیش از ۵۵ روز است در ایزوله کامل قرار دارد، نگران کننده گزارش شده. هنوز کیفرخواست پرونده او صادر نشده و وی همچنان زیر بازجویی است.

دوشنبه و سه شنبه این هفته صبا آذرپیک از بازداشتگاه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و دادگاه او در این شعبه به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده اما وکیل اش می گوید که دادگاه در ارتباط با بازداشت قبلی او بوده است.

علیزاده طباطبایی در مصاحبه با "روز" می گوید: قضیه دادگاه مربوط به پرونده و بازداشت سال ۹۱ ایشان است و من در آن پرونده وکالت نداشته ام.من در پرونده جدید وکالت دارم که در پرونده جدید هنوز کیفرخواست صادر نشده و می گویند در حال تحقیقات هستند.

برو به آدرس