رادیو فردا:

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس‌ جمهوری آمریکا، می‌گوید که ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای باید ایالات متحده را «با اقداماتی که درستی آنها قابل اثبات باشد» قانع کند، در غیر این‌ صورت توافق نهایی هسته‌ای به‌ دست نخواهد آمد.

برو به آدرس