دیگربان:

مطهری روز شنبه (۲۰ اردیبهشت) در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران بیان کرد که «تاسیس یک چیزی مانند حصر در جمهوری اسلامی را نمی‌دانم از کجا در آمده است؟ ‎» و «حصر چه در دوره امام و چه اکنون کار درستی نبوده است.»

برو به آدرس