جرس:

پروین فهیمی با ابراز خوشحالی از اعتراف فرمانده پایگاه بسیج نینوا به اسلحه کشیدن به سمت مردم، به بخشی از سخنان وی که گفته بود مردم می خواستند پایگاه را به دست بگیرند و برای حفط پایگاه ناچار به تیراندازی شدند، اعتراض کرده و می گوید: مردم دست خالی چگونه می توانند حمله کنند. روز ۲۵ خرداد سال ۸۸ روز راهپیمایی سکوت مسالمت آمیز بود. اکثر مردم شاهد عینی بودند و دیدند که سه تا چهار میلیون جمعیت بیرون آمدند همه دست خالی به عنوان اعتراض بیرون آمدند. چیزی برای حمله نداشتند. فیلم ها و تصاویر آن هم موجود است مردی از آن بالا ساختمان با اسلحه به صورت تهدید سمت مردم را نشانه رفته بود و اکثر مردم دیدند اصلا نمی توانند منکر آن شوند.
مادر سهراب اعرابی می‌گوید که در این چهار سال انواع فشارها و تطمیع ها برای پس گیری شکایت ها بر خانواده ها وجود داشته اما آن ها مصرند که باید دادگاه قاتلین و آمرین قتل فرزندانشان بر گزار شود و تا آن روز از شکایت خود و پیگیری هایشان دست نخواهند کشید. .......

برو به آدرس