تابناک:

زنان روس حق حجاب را می گیرند، اما حجابشان را رعایت نمی کنند.

 

 

[نمونه دیگری از جهل و جنون رژیم خونخوار ولایت فقیه]

برو به آدرس