راننده پژویی که با حمله به پاکبان شهرداری تهران، ‌او را از روی پل به پایین پرتاب کرده و وی را به قتل رسانده، دستگیر شد و گفت تصور میکرده مقتول قصد سرقت پرچم را دارد.