میرسلیم نماینده تهران نوشت:

‏یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تلفات جاده‌ای، بویژه در ‎نوروز، می توانست سهمیه بندی باشد که بعلاوه باعث کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در به هدر دادن سرمایه میهنی می شود.