امین حیایی می‌گه مقصر ما مردها هستیم، اگر نگاه پاکی داشتیم این محدودیت برای زن‌ها اعمال نمی‌شد