طرحی از عابد زارعی

 

نرگس محمدی: حکومت ایران با انتخابات مهندسی شده که انتخابات را از مسیر طبیعی آن خارج کرد، آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور اعلام کرد.

من به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که طی سال‌های گذشته همه چیزم را از دست داده ام، ریاست جمهوری آقای رئیسی را به عنوان یکی از جدی ترین ناقضان حقوق بشر در طی ۴۲ سال حکومت برنمی تابم.

گو اینکه انتخابات گذشته نیز، آزاد، سالم و‌ منصفانه نبوده، اما بر کرسی جمهوری نشستن فردی که طرف دادخواهی دادخواهان ایران است، قابل پذیرش نیست. ما دادخواه کشتار، اعدام، زندان، شکنجه، فقر و فلاکت هستیم و آقای رئیسی باید ابتدا پاسخگو باشد تا رئیس جمهور.

به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی می خواهم ببینم کدام کشور، دولت، سازمان و نهاد بین المللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر می دهد، می‌تواند در مقابل دادخواهان ایران، به ایشان تبریک بگوید؟